Aelodau Bwrdd Llywodraethu Chwaraeon

Bwrdd Llywodraethu Chwaraeon a Phrentisiaethau Urdd Gobaith Cymru

Cyfleoedd am Aelodau Bwrdd

 

Mae’r adran Chwaraeon a Phrentisiaethau yn darparu cyfleoedd ar draws Cymru i bob plentyn wirioni ar chwaraeon a gwaith Ieuenctid, a hynny drwy gynnal clybiau, cystadlaethau, hyfforddiant a gwyliau chwaraeon rhanbarthol a chenedlaethol.

Wrth i’r adran tyfu a datblygu rydym yn awyddus i sefydlu Bwrdd Llywodraethu i ddarparu arbenigedd a chyngor ar y cyd er mwyn llywio strategaeth yr adran a goruchwylio ei rheolaeth ai llywodraethiad.

Rydym yn chwilio am unigolion profiadol sy’n cael eu cyffroi gan waith a gweledigaeth yr Urdd ac sy’n rhannu ein gwerthoedd, sef i annog, dathlu ac arloesi trwy gynnig gwasanaethau o ansawdd i ieuenctid Cymru trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae gennym ddiddordeb arbennig i glywed wrth ymgeiswyr sydd â sgiliau a phrofiad ar lefel strategol yn y meysydd canlynol:

  1. Cydraddoldeb a chynhwysiant yn y sector chwaraeon
  1. Cyflwyno digwyddiadau chwaraeon cenedlaethol
  1. Nawdd
  1. Grantiau a chyllid
  1. Chwaraeon cymunedol
  1. Cyfathrebu a Marchnata
  1. Prentisiaethau
  1. Y Sector Addysg

 

Cliciwch yma am ddisgrifiad swydd neu am fwy o fanylion cysylltwch â Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau) ar  029 22405335 / 07976 003356 neu gary@urdd.org.

I fynegi diddordeb yn y cyfle cyffrous hwn, anfonwch ffurflen Mynegi Diddordeb trwy e-bost at swyddi@urdd.org erbyn 29 Chwefror 2020.