Cyfrannu ar-lein

Ddydd Gwener yma, 1af Mai, mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn troi’r byd yn goch, gwyn a gwyrdd, mewn diwrnod o godi arian i Llamau, prif elusen ddigartrefedd Cymru.

Felly, drwy gydol wythnos yma (Llun, Ebrill 27ain – Gwener, Mai 1af) bydd aelodau a ffrindiau enwog yr Urdd yn annog pawb i gymryd rhan, trwy enwebu pum person i wisgo coch gwyn a gwyrdd ddydd Gwener, Mai 1af, sef Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd.

Ar y diwrnod mawr, bydd teuluoedd, plant a hyd yn oed anifeiliaid anwes yn cael eu hannog i lliwiau'r Urdd. Gall pobl rannu eu lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio'r hashnod #UrddLlamau ac enwebu 5 person i wneud yr un peth. Gallwch gyfrannu drwy decstio URDD a’r swm yr hoffech ei gyfrannu e.e. URDD5 i gyfrannu £5, at 70085. Mae tudalen justgiving hefyd https://www.justgiving.com/cochgwynagwyrdd.

Mae gwaith Llamau, prif elusen ddigartrefedd Cymru ar gyfer pobl ifanc a menywod sy’n agored i niwed, yn bwysicach nag erioed. Mae'r elusen yn adrodd cynnydd yn nifer yr achosion o drais domestig, yn ogystal â phobl ifanc sy’n wynebu digartrefedd, gyda sofa surfers yn gadael cartrefi ffrindiau a theulu oherwydd y mesurau llymach ar hyn o bryd. Mae angen help ar Llamau i gefnogi'r bobl ifanc, y menywod a'r plant sydd yn eu gofal yn ystod y cyfnod hwn – gyda nifer heb fynediad i ardd na llefydd i chwarae ac ymlacio.

Felly ewch ati ac ymunwch yn yr hwyl, a chodi arian yr un pryd!