15 Gorffennaf 2020 

Heddiw rydym yn rhannu'r newyddion ein bod yn wynebu her fwyaf ein 98 mlynedd o hanes oherwydd Covid-19. Darllenwch y datganiad llawn yma.

Isod mae atebion i rai ymholiadau cyffredinol ynglŷn a gwasanaethau’r Urdd yn y cyfnod hwn.

Os oes gennych ymholiad penodol cysylltwch a’r adran berthnasol neu am fwy o fanylion ebostiwch helo@urdd.org 

Diolch am eich cefnogaeth.

Aelodaeth

Ydyn ni dal yn gallu ymaelodi?

Fe fydd aelodaeth yr Urdd yn agor yn fuan! Fe fyddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith bydd hi'n bosib i chi ymaelodi a pha weithgareddau fydd ar gael. Rydyn ni'n edrych ymlaen i'ch croesawu yn ôl fel aelodau.

Gwersylloedd

Rydyn ni wedi trefnu i ddod i Langrannog, Glan-llyn neu i Wersyll Caerdydd. A fyddwn fel ysgol yn cael ein arian yn ôl?

Bydd y gwersyll yn trefnu ad-daliad o’r hyn rydych wedi ei dalu'n barod. Gall hyn gymryd rhai wythnosau i brosesu oherwydd y sefyllfa. Cysylltwch â'r gwersyll dan sylw i siarad â rhywun.

Rydw i'n riant sydd wedi talu am daith i un o'r gwersylloedd i fy mhlant, a fydda i'n cael ad-daliad gan yr ysgol neu'r gwersyll?

Bydd y gwersyll yn trefnu hyn gyda'ch ysgol. Cysylltwch â'ch ysgol am y diweddaraf.

Oes modd newid ein taith i amser arall o'r flwyddyn?

Oes, fe wnawn ein gorau i ail drefnu eich cwrs ar adeg arall neu gellir ystyried un o’r gwersylloedd eraill (os yn addas) os nad oes bosib i chi ddod ar ddyddiadau rhydd y gwersyll.  

Oes modd i ni fynychu gwersyll arall os oes lle ar gael yno?

Oes, fe wnawn ein gorau i ail drefnu eich cwrs ar adeg arall neu gellir ystyried un o’r gwersylloedd eraill. Cysylltwch â'r gwersyll dan sylw i siarad â rhywun am eich cais.

A yw gweithgareddau gwyliau yn parhau?

Mae'r tri gwersyll yn cynllunio ar gyfer cynnal gweithgareddau pan yn saff ac yn addas i wneud.  Gallwch ymweld a tudalen y Gwersyll am fwy o fanylion neu cysylltwch â'r gwersyll dan sylw gyda'ch ymholiad.

Cysylltwch â ni

Gwersyll Llangrannog Gwersyll Glan-llyn Gwersyll Caerdydd

 

Eisteddfod yr Urdd

Dwi wedi talu am docynnau i'r cyngherddau nos. Alla i gael fy arian yn ôl?

Byddwn yn trefnu ad-daliadau llawn drwy’r cerdyn wnaethoch ei ddefnyddio i dalu, neu gallwch gadw eich tocynnau a byddant yn ddilys ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2021. Gall hyn gymryd rhai wythnosau oherwydd y sefyllfa. Os nad ydych wedi derbyn yr ad-daliad cyn 3 Ebrill 2020 cysylltwch ag eisteddfod@urdd.org.

Rwy wedi talu am garafan, ga i ad-daliad?

Cewch, fe fydd yr Eisteddfod yn trefnu ad-daliadau llawn neu gallwch gadw eich archeb a’i ddefnyddio ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2021, fydd yn cael ei gynnal yn Sir Ddinbych. Gall hyn gymryd hyd at fis oherwydd prysurdeb. Os na fyddwch wedi derbyn erbyn 3 Ebrill yna cysylltwch â ni ar eisteddfod@urdd.org 

A fydd Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych yn 2021?

Mae'n amhosib i ni gadarnhau ar hyn o bryd oherwydd sefyllfa'r pandemig. Fe fyddwn yn gwneud yn siŵr i roi gwybod os bydd unrhyw newydd.

Cysylltwch â ni

Cysylltu am eisteddfod yr urdd

 

Cystadlaethau chwaraeon

A fydda i'n derbyn ad-daliad ar gyfer y cystadlaethau dwi wedi cofrestru ar eu cyfer?

Byddwch, fe fyddwn yn cysylltu ag ysgolion i drefnu ad-daliad o fewn y mis.

Sut dwi'n mynd ati i gael ad-daliad ar gyfer cystadlaethau cenedlaethol?

Fe fyddwn yn cysylltu o fewn y mis i drefnu ad-daliad.

Cysylltwch â ni

Cysylltu am gystadlaethau cenedlaethol

 

Chwaraeon Cymunedol

Pryd fydd y gweithgareddau yn ailgychwyn? Sut fyddwn ni'n cael gwybod?

Pan fyddwn mewn sefyllfa i ailgychwyn ein gweithgareddau fe fyddwn yn gwneud yn siŵr i gysylltu â rhieni a gwarchodwyr yn syth.

Cysylltwch â ni

Cysylltu am chwaraeon cymunedol

 

Gweithgareddau yn y gymuned a theithiau

Dwi'n rhedeg Adran/Aelwyd a dwi'n hapus i barhau i gynnal gweithgareddau yn ystod yr wythnos i blant a phobl ifanc. Ydi hyn yn iawn?

Er ein bod yn parhau i beidio cynnal gweithgarwch wyneb yn wyneb oherwydd y rheoliadau,  rydym yn gallu cynnal gweithgarwch digidol.   Mae canllawiau wedi eu creu i’ch cynorthwyo i wneud hyn ac os hoffech drafod hyn ymhellach mae croeso i chi gysylltu a sianrogers@urdd.org

Cysylltwch â ni

Cysylltu am weithgareddau cymunedol a theithiau