Dawns Disgo, Stryd a Hip Hop

Hoffai Chwaraeon yr Urdd eich hysbysu o gystadleuaeth newydd ddawns i ddisgyblion cynradd ac uwchradd.  Cymerwch olwg ar yr amserlen sydd ar y dudalen yma sy’n nodi’r categorïau cystadlu yn ogystal a rheolau a chanllawiau. 

 

I gofrestru dylid e-bostio Chwaraeon@urdd.org yn cofnodi y manylion isod:

 • Eich enw
 • Rhif cyswllt symudol
 • Pa gategori y hoffech gystadlu ynddi
 • Eich rhanbarth
 • Rhif aelodaeth (Mae’n rhaid i bawb sy’n cystadlu fod yn aelodau o’r Urdd) 

 

Unwaith y byddwch wedi e-bostio byddwch yn derbyn e-bost cadarnhad.  Bydd angen talu’r ffi cofrestru ar ddiwrnod y gystadleuaeth. 

 

Ffi cystadlu:

 • Unigol: £4
 • Pâr: £6
 • Triawd: £8
 • Grwp: £10

 

Gwylwyr:

 • Oedolyn: £3
 • Plentyn: £2
 • Cystadleuwyr: am ddim

Os oes gyda chi unrhyw cwestiynau pellach cysylltwch a ni Chwaraeon@urdd.org / 07824 531000

Nol