Gala Nofio Cenedlaethol

Bydd Gala Nofio 2018/19 yn dychwelyd i Gaerdydd unwaith eto eleni. Bydd enillwyr y cystadlaethau rhanbarthol yn cael eu gwahodd i Gaerdydd i gystadlu yn erbyn enillwyr eraill o amgylch Gymru.

Dyddiadau:

Cynradd - Dydd Sadwrn - 26.01.2019

Uwchradd - Dydd Sul - 27.01.2019

Lleoliad:

Pwll Rhyngwladol Caerdydd (CF11 0JS)

Pris Mynediad:

Oedolion: £4

Plant: £2

(Bydd plant sy'n cystadlu yn cael mynediad am ddim)


Eleni mae Chwaraeon yr Urdd, Nofio Cymru a Chwaraeon Anabledd Cymru yn cydlynu i greu gala nofio sydd yn fwy cynhwysol. Y nod yw, ei gwneud yn haws i blant sydd ag anabledd i gofrestru a chystadlu yn ein cystadleuaeth.

Felly, eleni rydym am gyflwyno cystadlaethau ‘Rhydd’ a ‘Cefn’ penodol ar gyfer plant gyda nam corfforol, a golwg. Gall pob ysgol gofrestru un ferch ac un bachgen (ym mhob grŵp oedran) i’r cystadlaethau canlynol:

Ras Rhydd, Ras i nofwyr sydd â nam corfforol

Ras Rhydd, Ras i nofwyr sydd â nam golwg

Ras Cefn, Ras i nofwyr sydd â nam corfforol

Ras Cefn, Ras i nofwyr sydd â nam golwg

I gofrestru cysylltwch â chynrichiolydd yr Urdd yn eich ysgol neu eich swyddog datblygu lleol.

Nodwch fod hawl i blant gydag anabledd gymryd rhan yn unrhyw un o’r cystadlaethau sydd ar y rhaglen nofio.

 

Dyma flas ar Gala Nofio 2017 (fideo gan Tag, S4C)

Linc: http://bit.ly/2vFk7Jv