Cofrestru

Mae cofrestru bellach wedi cau. Os oes modd cofrestru timau plîs cysylltwch efo'r swyddfa:

02922 405345 / Chwaraeon@urdd.org

Gwybodaeth

Dyddiad:
Dydd Llun-Gwener 8-12/04/2019

Cystadleuaeth Bechgyn:
Blynyddoedd 7, 8, 9, 10, 11, 12-13
Ni chaniateir i chwaraewyr gystadlu mwy nag un adran yn uwch na'u hoedran.

Cystadleuaeth Merched:
Merched - Blynyddoedd 7-8, 9-10, 11-13
Ni chaniateir i chwaraewyr gystadlu mewn grŵp oedran hŷn.

Lleoliad:
Caeau Pontcanna a Llandaf, Caerdydd.

Cost:
Cyn 9/01/2019 - £84 y tîm
O 9/01/2019 ymlaen - £120 y tîm

 

Trefn Cystadlu Urdd WRU 7

Dydd Llun 8/04:
Blwyddyn 7 Bechgyn

Dydd Mawrth 9/04:
Blwyddyn 8 Bechgyn 
Blwyddyn 7-8 Merched

Dydd Mercher 10/04:
Blwyddyn 9 Bechgyn 
Blwyddyn 11 Bechgyn

Dydd Iau 11/04:
Blwyddyn 10 Bechgyn
Blwyddyn 9-10 Merched

Dydd Gwener 12/04:
Blwyddyn 12-13 Bechgyn
Blwyddyn 11-13 Merched