Penwythnos Hyfforddiant 2019

Y penwythnos perffaith i unigolion sydd gyda'r awydd i wirfoddoli ac ennill cymwysterau hyfforddi

Cofrestrwch yma

Y penwythnos perffaith i unigolion sydd gyda'r awydd i wirfoddoli ac ennill cymwysterau mewn hyfforddi a gweithio gydag Adran Chwaraeon yr Urdd. Bydd hefyd cyfle i gymdeithasu a chael hwyl gyda phobl ifanc o bob rhan o Gymru.

Dros y penwythnos byddwch yn ennill y cymwysterau canlynol;

- Cymhwyster Lythrennedd Corfforol

- Cymhwyster Cynhwysiad Anabledd

- Cymhwyster Rygbi Tag

- Cymhwyster Athletau

Yn dilyn y penwythnos byddwch yn derbyn;

- Cymhwyster Cymorth Cyntaf

Dyma gyfle gwych i unigolion uchelgeisiol gryfhau eu proffil personol yn y cyfnod sy'n arwain at geisiadau Brifysgolion.