Ffrindiau Bore Da

Annwyl Mistar Urdd!

Mae Mistar Urdd wrth ei fodd yn darllen y llythyron sy'n cael ei ddanfon ato! Gelli di ddanfon dy neges arlein trwy lenwi'r blwch isod, ac mi fydd Mistar Urdd yn rhoi gymaint a phosib ohonyn nhw yn y cylchgrawn bob mis.

Cadwa dy lythyr yn ddim mwy na 100 gair, ac os wyt ti eisiau help llaw, mae yna dempled i ti ddilyn gyda engreifftiau o frawddegau yn y blwch 'Dogfennau Cymorth' ar y dudalen yma.


 Mae'n rhaid cael caniatad rhiant neu warchodwr i rannu y manylion gyda ni. Drwy ddewis y blwch yma, rydych yn cadarnhau eich bod wedi derbyn caniatad rhiant/warchodwr. Gwelir isod am fanylion defnydd y data yma.*
 Dewiswch y blwch yma os ydych yn hapus i ni gysylltu gyda chi am weithgareddau, cyfleodd, digwyddiadau a cynigion arbennig yr Urdd. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio na'i roi i unrhyw drydydd parti.