Ffrindiau Cip

Helo!

Croeso i dudalennau arbennig Cip! Mae hwn yn rhywbeth newydd sbon i’r cylchgrawn – lle ar y wê ble byddwn ni o hyn ymlaen yn cynnig llwyth o weithgareddau, storïau a gwobrau yn arbennig i ti!

Mi alli di ddarllen y deuydd ar y we neu brintio allan.

Mi fyddwn ni yn gallu rhoi bob math o bethau yma – pan na nei di ffilmio cyfarchiad gen ti a dy ffrindiau? Anfon bopeth at cip@urdd.org. Cofia cynnwys cyfeiriad neu rif ffon rhiant neu warchodwr i ni ofalu eu bod nhw yn hapus i ni roi i fyny ar y wê.

Mae'r cynnwys wedi'i rannu mewn i gategoriau gwahanol. Clicia ar y pennawdau isod i weld popeth sydd ar gael! Cofia i ddod nol yn aml i weld pa bethau newydd sy'n cael eu ychwanegu!

heading-posau-cip-1.png POSAU heading-posau-cip-2.png

SyrCip Cip Medi19 1.png

heading-lliwio-cip-1.png LLIWIO heading-lliwio-cip-2.png

Lliwio Gofod Cip Medi19.jpg  Lliwio Cip Medi19 2.jpg  Lliwio Cip Hyd19 1.jpg

clawr cover - llun lliwio addurno coeden urdd cip.  

heading-argraffucreu-cip-1.png  ARGRAFFU A CHREUheading-argraffucreu-cip-2.png

Siart Ysgol Cip Medi19-thmb.png clawr cover - addurn nadolig mistar urdd clawr cover - addurn nadolig sion corn    clawr cover - creu pengwin origami nadolig cip  clawr cover - bingo nadolig  clawr tudalen cardiau adar 

           FIDEOS A SAIN

Erin Mai - Seren Junior Eurovision

 

https://www.youtube.com/watch?v=jNS2_eOFeD8 

 

 

Helo! Pwy wyt ti?!

Llenwa'r holiadur isod am gyfle i fod yn seren yng nghylchgrawn Cip!


 Caniatad i rannu yr holiadur at ddefnydd cylchgronau yr Urdd
 Ticiwch y blwch yma os ydych am dderbyn gwyboaeth gan yr Urdd am weithgareddau, digwyddiadau a chynigion arbennig. (Danfonir rhain at yr e-bost rhiant/gwarchodwr uchod)