Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni am fwy o fanylion neu i wneud ymholiadau

Prif Rif Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 678 E caerdydd@urdd.org

Llinos Huws

Rheolwr Cyffredinol Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 670 E llinosh@urdd.org

Lisa Caryl Evans

Swyddog Datblygu Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 671 E lisa@urdd.org

Carwyn Hawkins

Swyddog Cynorthwyol Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 673 E carwynhawkins@urdd.org

Ceren Roberts

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Caerdydd
T 02920 635 672 E cerenroberts@urdd.org