Amgueddfa Dinas Caerdydd

Dewch i’n horielau rhyngweithiol sy'n rhad ac am ddim. Dewch i weld sut y trawsffurfiodd Caerdydd o fod yn dref farchnad fechan yn y 1300au, un o borthladdoedd mwyaf y 1900au ac yna'r brifddinas cŵl, gosmopolitan ac amlddiwylliannol rydyn ni'n ei hadnabod heddiw. Mae'r amgueddfa, sydd wedi ei lleoli yn adeilad prydferth a hanesyddol yr Hen Lyfrgell yng nghalon y brifddinas yn fwrlwm o straeon, eitemau, ffotograffau a ffilm sy'n adrodd hanes Caerdydd trwy lygaid y rheiny a greodd y ddinas - ei phobl.

Nol