Blas y Bae

Blas y Bae! Noson o wersylla a 2 ddiwrnod llawn gweithgareddau yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd. Cwrdd yn Gwersyll i gofrestru am 9yb ar yr 20fed, wedyn casglu am 4yh ar Dydd Mercher yr 21ain. Am fwy o wybodaeth e-bostiwch caerdydd@urdd.org neu ffoniwch 029 2063 5678

Nol