Gwyl Hwyl Hydref

Noson o wersylla a dau ddiwrnod llawn gweithgareddau yng Gwersyll yr Urdd Caerdydd. Mae Cyrsiau Gŵyl Hwyl wedi bod yn rhedeg ers bron i 10 mlynedd bellach on yr un mor gyffrous ag erioed. Gan ei bod yn Hydref byddwn yn ychwanegu ychydig o sbeis wrth gynnal parti Calan Gaeaf ymysg yr holl gweithgareddau bywiog eraill. Codwch y ffon i gofrestru 029 2063 5678

Mae'r weithgaredd yma bellach yn llawn - dyddiad newydd wedi' ychwanegu ar y 31/10 - 1/11.

 

Gweler y dudalen gynt am fwy o fanylion.

Nol