Penwythnos Pride Cymru

Dod i Gaerdydd yn ystod Penwythnos Pride Cymru? Dewch i aros yn y Gwersyll. Cewch ymuno gyda ni a bod yn rhan o'r orymdaith enfawr o gwmpas y ddinas i fwynhau a dathlu. 24 / 25 / 26 . 08 . 19. £29 y pen, y noson (gwely a brecwast). Rhaid eich bod yn 18 + mlwydd oed neu o dan ofal oedolyn i aros yn y Gwersyll.

Nol