Cynhadledd Mynyddoedd Pawb

Yn ystod penwythnos cyntaf Chwefror bydd Gwersyll yr Urdd Glan-llyn yn cynnal cynhadledd arbennig, a chaiff ei noddi gan Glwb Mynydda Cymru, er mwyn annog trafodaethau ymysg ystod eang o gyfranogwyr i'r maes awyr agored.

Yn ystod y deuddydd bydd cyflwyniadau gan arbenigwyr lleol ym meysydd cynefin ac antur

Nod y gynhadledd yw i hyrwyddo a chynnal trafodaeth rhwng gwahanol fudiadau,busnesau ac unigolion sydd yn ymwneud â’r maes awyr agored mewn unrhyw ffordd, megis hamdden, amgylcheddol, cadwraeth, ysgolheigaidd, busnes neu antur. Bydd hefyd diweddariad ar ddatblygiad “Mynyddoedd Pawb” yn ystod y flwyddyn diwethaf.

Bydd cyfle i chi rwydweithio a rhoi eich barn ar y sector awyr agored yng Ngogledd Cymru.

Y cwbl sydd angen ei wneud yw llenwi’r ffurflen erbyn Chwefror yr 2ail a’i yrru yn ôl i llinosjw@urdd.org neu Llinos Williams, Gwersyll yr Urdd, Llanuwchllyn, Bala, LL23 7ST