Datblygu Glan-llyn

Dros dymor y gaeaf, bydd gwaith adnewyddu yn cael ei wneud ar floc llety, ystafell gyfarfod a swyddfa Cefn Gwyn, ynghyd a bloc llety Penllyn er mwyn uwchraddio’r cyfleusterau.

Y gobaith yw y byddwn ni erbyn dechrau mis Mawrth 2015, yn agor drysau ystafelloedd gwely newydd Cefn Gwyn, yn dilyn gwaith adnewyddu y prif adeilad sef y Plas llynedd, sy’n golygu gall Glan-llyn gynnig cyfleusterau o’r safon uchaf. Bydd bloc llety Penllyn yn cael cyntedd newydd ac yn cynnig ardal llety caeedig. Yn ogystal ag uwchraddio cyfleusterau llety, bydd maint swyddfa Cefn Gwyn yn cynyddu er mwyn cartrefu rhai o staff yr Urdd, ynghyd a newidiadau i’r ystafell gyfarfod drws nesaf. Mae Glan-llyn wedi gweld nifer o newidiadau i gyfleusterau dros y blynyddoedd diwethaf gydag estyniad i lety Llys Aran, cegin a chaban bwyta newydd ac adnewyddu ystafelloedd cysgu'r Plas.  Mae hyn i gyd yn cyfrannu at sicrhau'r bod Glan-llyn yn cynnig profiad preswyl heb ei ail.