Glan-llyn yn chwilio am hyfforddeion newydd

Yn flynyddol, mae Gwersyll yr Urdd Glan-llyn yn cynnal cynllun hyfforddai, sydd yn cynnig cyfle i bobl ifanc ennill cymwysterau yn y byd awyr agored, i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg

Ers 1997 mae Gwersyll yr Urdd Glan-llyn wedi cynnig cyfle i bobl ifanc yng Nghymru ddatblygu sgiliau a derbyn hyfforddiant tuag at ennill cymwysterau cydnabyddedig yn y maes awyr agored. A dyw eleni ddim yn eithriad, gyda’r gwersyll yn agored i geisiadau gan lu o bobl ifanc i ymuno a thîm gweithgareddau ar gyfer 2015-2016 fel hyfforddai.

Rhwng mis Medi 2015 ac Awst 2016 bydd hyfforddwyr profiadol y gwersyll yn arwain a meithrin criw newydd o hyfforddai i weithio tuag at gymwysterau mewn ystod eang o feysydd o fewn y byd awyr agored, megis

Canŵio

Ceufdau

Hwylio

Mynydda

Dringo

Cymorth Cyntaf  

Mae’r cynllun wedi profi i fod yn boblogaidd iawn, gyda nifer o unigolion yn ei weld fel profiad arbennig i’w arwain ar lwybr gyrfaol. Mae rhai o gyn hyfforddai wedi mynd ymlaen i weithio mewn nifer o feysydd gan gynnwys hyfforddwyr ac uwch hyfforddwyr yng Nglan-llyn neu ganolfannau eraill, addysg a’r heddlu, yn ogystal â Swyddogion Datblygu, Ieuenctid a Chwaraeon o fewn yr Urdd.

Bydd dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am Hanner dydd, Mehefin 26ain 2015.

Os am fwy o wybodaeth am dan y cynllun, neu i gael sgwrs anffurfiol, Cysylltwch â’r Cyfarwyddwr ar 01678 541 000 neu huwantur@urdd.org, neu ewch i safle swyddi ar wefan yr Urdd, urdd.cymru/swyddi