Cyhoedd

Mae’r Gwersyll ar agor i’r cyhoedd gyda nifer o gyfleusterau i ymwelwyr a phobl leol.

Picture_181.jpgBowlio deg

Mae gan Wersyll yr Urdd Glan-llyn Ganolfan Bowlio Deg sydd ar agor i’r cyhoedd ar adegau penodol. Mae’r ganolfan yn bedair llain ac yn addas ar gyfer teuluoedd a grwpiau hyd at 24.  Rhaid archebu o flaen llaw. Cysylltwch a'r gwersyll i archebu.

Ar agor 5yh-9yh Llun i Sadwrn

Pris un gem £5 y pen (pris gostyngol I grwpiau dros 12 mewn nifer)

glan_llyn_uwchradd-4455.jpgCwrs Rhaffau Uchel

Mae’r cwrs rhaffau uchel bellach ar agor i’r cyhoedd ac yn brofiad gwefreiddiol a hynod o boblogaidd. Mae’n costio £15.00 y person am sesiwn ddwy awr. Ceir gostyngiadau i grwpiau. Cysylltwch â’r Gwersyll er mwyn archebu sesiwn.

Picture_188.jpgParti pen-blwydd

Gall y gwersyll fod yn lleoliad delfrydol ar gyfer partïon o bob math. Gallwn drefnu te parti a chyfres o weithgareddau ar eich cyfer (pris yn ddibynol ar y weithgaredd a drefnir)