Plant a phobl ifanc

Am wybodaeth cyrsiau Glan-llyn - cysylltwch â ni heddiw!

Mae digon o gyrsiau a gweithgareddau i'w gwneud yma
Mae digon o gyrsiau a gweithgareddau i'w gwneud yma

Mae’n bwysig cofio, yn ogystal â gwyliau bach oddi cartref mai gwyliau addysgiadol Cymreig yw ymweliad â Glanllyn. 

Yn ogystal â chymryd rhan mewn gweithgareddau anturus mae’r plant yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau bywyd o ddydd i ddydd, fel trefnu eu dillad am y cwrs, pacio bag eu hunain, sicrhau eu bod yn y lle priodol ar yr amser cywir.  Rydym yn gofyn i blant glirio a glanhau eu hystafelloedd a helpu gyda swyddi domestig amser cinio.  Mae’r mân bethau yma yn rhan bwysig o’u profiad oddi cartref.  Mae’n ddigon posib mai’r sialens anoddaf i rai plant fydd edych ar ôl a threfnu eu dillad yn hytrach na’r cwrs rhaffau uchel!