Anturdd

Cynhelir cyrsiau Anturdd ar gyfer aelodau’r Urdd yn ystod Gwyliau’r Haf a Pasg yma yng Nglan-llyn. Caiff plant a phobl ifanc gyfle i fwynhau amserlen gweithgareddau llawn antur, cyfarfod ffrindiau newydd o bob cwr o Gymru a chreu atgofion am oes, i gyd o dan ofal ac arweinyddiaeth ein staff proffesiynol a chymwys (dim rhiant na athro mewn golwg!) Gyda dros 60 mlynedd o brofiad, Glan-llyn yw’r unig le i fod yn ystod gwyliau’r ysgol!

Cynhelir pob cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg

Er fod y cyrsiau Anturdd Iau/Anturdd Fawr/Anturdd i’r Eithaf yn cyd-redeg, bydd amserlen a blociau llety ar wahân ar gyfer pob cwrs. 

Gellir trefnu bysus yn ôl y galw (am bris ychwanegol)

Er y byddwn yn ceisio cynnig amserlen llawn antur yn ystod holl gyrsiau, mae rhai gweithgareddau yn ddibynnol ar dywydd neu amgylchiadau thu hwnt i reolaeth y gwersyll.

Cliciwch yma i archebu

Anturdd Pasg Glan-llyn

Cyrsiau yn agored i aelodau yr Urdd o 11-16 oed.

 

Awydd datblygu sgiliau mewn gweithgareddau anturus?  Dyma'ch cyfle!  

Bydd ANTURDD PASG yn gyfle i ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau mewn gwahanol chwaraeon anturus!  Dyma'r cyrsiau fydd ymlaen; Anturdd Pasg Hwylio Lefel 1/2, (Cyfle i weithio tuag at gymhwyster RYA Lefel1 neu 2.)  Anturdd Pasg Dringo a Mynydda, (Cyfle i ddatblygu sgiliau mynydda ar fynyddoedd Eryri), Anturdd Pasg Dwr (Cyfle i ddatblygu sgiliau canŵio, ceufadu a SUP) neu Anturdd Blasu (cyfle i chi ddewis i gymryd rhan mewn cyfuniad o rai o'r gweithgareddau uchod ar ddŵr ac ar dir). 

 

Pris

£160

Dyddiadau

Ebrill 6-9fed 

CLICIWCH AM FWY O WYBODAETH!

 

CLICIWCH I ARCHEBU

 

Anturdd Iau

Blwyddyn 3-6

Ble gwell i dreulio amser dros wyliau'r Haf na yng Nglan-llyn. Fe gei gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwych y gwersyll - canŵio, adeiladu rafft, dringo, cwrs rhaffau a llawer mwy. Bydd yr hwyl yn parhau gyda'r hwyr, gyda amser i fwynhau a chymdeithasu gyda ffrindiau newydd yn ystod ein gweithgareddau nos. Fe fyddi di'n creu atgofion am oes!

Pris

£160

Dyddiadau

Gorffennaf 27-30

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO ANTURDD IAU!

 

Anturdd Fawr

Blwyddyn 7-9

Byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau anturus ar dir ac ar ddŵr - canŵio, hwylio, rhwyfyrddio, gwyllt-grefft, ceufadu, gala llyn, dringo, cwrs rhaffau uchel, cerdded afon ac os yw’r amodau yn caniatáu; rafftio dŵr gwyn. Bydd rhaglen llawn o weithgareddau ar gyfer y min nos hefyd; nofio, ffilmiau, disgo, tân, falle cysgu dan y sêr,  gyda digon o gyfle i wneud ffrindiau o bob cwr o Gymru.

Pris

£160 - £200

Dyddiadau

Ebrill 6-9 / Gorffennaf 20-24 / Awst 24-28

 

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO ANTURDD FAWR!

 

Anturdd i'r Eithaf

Blwyddyn 10-13

Dyma weithgareddau’r Urdd ar eu mwyaf anturus. Ymysg y llu o weithgareddau, byddwch yn teithio drwy geunentydd, mynydda, dringo creigiau, rhwyfyrddio,  cyflawni sialensiau cyfeiriannu, hwylio, ceufadu a meistroli’r cwrs rhaffau uchel ac os yw’r amodau yn caniatáu; rafftio dŵr gwyn, a syrffio

Pris

£310

Dyddiadau

Gorffennaf 20-24

 

CLICWICH YMA AM FWY O WYBODAETH!