Anturdd Glan-llyn 2021

Gorffennaf 18-21, 2021

Awst 1-4, 2021

(Cyrsiau bellach yn LLAWN!!)

£180

Noder! Ni fydd trefniant bws eleni!

Pwysig! Bydd rhaid i'r mynychwyr ddod hefo ffrind neu frawd neu chwaer y gallant greu swigen a hwy i rannu ystafell wely. Ni all y plant rannu ystafell a neb sydd y tu allan i'w swigen.

Ar agor i aelodau'r Urdd yn unig

Anturdd Iau, 8-11 oed 

Anturdd Fawr, 11-15 oed 

 

Bydd y Cwrs Anturdd Iau ac Anturdd Fawr yn cyd-redeg ond gyda blociau llety ac amserlen ar wahan.

Anturdd Gorffennaf: 4pm Dydd Sul Gorffennaf 18, 2021 - 5pm Dydd Mercher Gorffennaf 21 2021

Anturdd Awst: 4pm Dydd Sul Awst 1af 2021 - 5pm Dydd Mercher Awst 4ydd 2021

Bydd cyfle i gymryd rhan yn y gweithgareddau canlynol:

Yn ystod y dydd: Canwio / Dringo / Cwrs Rhaffau / Gwylltgrefft / SUP's / Nofio / Taith Gerdded / Saethyddiaeth / Ceufadu 

Yn ystod y nos: Bowlio 10 / canu o gwmpas y tan / ffilmiau / nosweithiau cymdeithasol / disgo

 

Anturdd Iau: Cwrs Gorffennaf yn gyfyngedig i 20 plentyn

Cwrs Awst yn LLAWN

Anturdd Fawr: Cwrs Gorffennaf yn gyfyngedig i 40 plentyn 

Cwrs Awst yn LLAWN!!!!