Swyddi Awyr Agored

 • Mae gan Glan-llyn nifer o gyfleoedd i unigolion hyfforddi a datblygu fel hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored!

  Treulir traean o'n hoes yn gweithio. Mae hyn dros 30% o’n bodolaeth cyfan yn gwneud rhywbeth o ddydd i ddydd. Mae’n hawdd colli awch am fywyd os nad ydych yn caru’r hyn rydych yn ei wneud!

  Mae'r Pandemig Covid yn sicr wedi gwneud i lawer o bobl stopio ac ystyried eu dewisiadau bywyd a'u cyfeiriad gyrfa.

  Mae cyfnodau “Furlough”  unig parhaus, ansicrwydd swydd a symudiad cyfyngedig y tu allan i'n cartrefi, wedi dod ag ychydig o bethau i ffocws craff iawn:

  1. Mae gwaith ystyrlon, pleserus yn gwneud bywyd gymaint yn well
  2. Mae bod yn yr awyr agored mor bwysig i'n hiechyd meddwl
  3. Mae gweithio gyda phobl sy'n rhannu eich angerdd yn fendigedig

  Mae gyrfa yn y Diwydiant Awyr Agored yn gymaint o newid gêm i lawer o bobl. Mae swydd corfforol, awyr agored yn gymdeithasol, yn wych i'r corff ac yn wych i'r enaid!

  Cliciwch ar y linciau isod i weld sut all Gwersyll yr Urdd Glan-llyn eich helpu i ddilyn gyrfa yn y diwydiant awyr agored

   

  Hyfforddwr Awyr Agored (Swydd Llawn Amser)

  Disgrifiad Swydd