Cyrsiau ar y Gweill

Anturdd Pasg Glan-llyn

Ebrill 6-9fed

£160

glan_llyn_uwchradd-2409 (1).jpg

 

Awydd datblygu sgiliau mewn gweithgareddau anturus? Dyma’ch cyfle!  Bydd ANTURDD PASG yn gyfle i ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau mewn gwahanol chwaraeon anturus!

Cyrsiau yn agored i aelodau yr Urdd o 11 – 16 oed,

Cynhelir yr hyfforddiant i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

 Anturdd Pasg Hwylio Lefel 1 / Anturdd Pasg Hwylio Lefel 2 

Cyfle i weithio tuag at gymhwyster RYA Lefel 1 neu 2. Bydd cyfle i ddysgu sgiliau hwylio o’r newydd, neu ddatblygu sgiliau yr ydych wedi eu meistroli’r barod.

Byddwch yn dysgu sgiliau mewn cychod unigol Topper ac unwaith byddwch wedi meistroli hynny efallai bydd modd  cael cyfle i hwylio y cychod catamarán ar draws y Llyn.

Bydd cyfle i gofrestru o’r newydd hefo’r RYA, neu ddatblygu eich llyfr log.

Anturdd Pasg Dringo a Mynydda

Ydi anturio ar y mynydd neu greigiau yn mynd a’ch bryd? Yn ystod y cwrs byddwch yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau mynydda ar fynyddoedd Eryri – gwaith map a chwmpawd, gwaith rhaff a chyfeiriannu. Bydd cyfle i ddatblygu eich sgiliau dringo mewn canolfan dan do, ac os fydd y tywydd yn caniatáu, allan ar y creigiau.  

Anturdd Pasg Dŵr

Awydd datblygu eich sgiliau canwio, ceufadu a SUP? Bydd cyfle yn ystod y cwrs i ddatblygu sgiliau gweithgareddau padlo dŵr, canwio ar y llyn, ceufadu ar ddŵr symud, SUPio. Byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster mewn chwaraeon dŵr.

 

Anturdd Blasu

Yn hytrach na chanolbwyntio ar un gweithgaredd mae posibl ichi ddewis dod i Lan-llyn i gymryd rhan mewn cyfuniad o rai o’r gweithgareddau uchod ar ddŵr ac ar dir .

Y cyrsiau i gyd:

Ddiwedd y prynhawn bydd pawb yn ymuno i wneud gweithgareddau cyffrous a chymdeithasol eraill: cwrs rhaffau, saethyddiaeth, nofio, bowlio, gwylltgrefft, ffilmiau a chwaraeon.

Archebu

Gallwch archebu lle drwy ffonio y gwersyll neu drwy gofrestru ar y we i dalu blaendal o £50. Os bydd digon o alw gellid trefnu bws o wahanol rannau o Gymru.  Gyda nifer cyfyngedig o lefydd ar bob cwrs, archebwch eich lle cyn gynted a phosibl.

Goruchwyliaeth

Bydd y cyrsiau yn cael eu goruchwylio gan staff profiadol Glan-llyn.

Darperir ddillad addas ar gyfer y gweithgareddau unigol.

ANTURDD PASG!

FFONIWCH HEDDIW I ARCHEBU LE!

01678 541000

20190303_141828000_iOS.jpg

GWERIN GWALLGO

Cwrs preswyl bywiog i bobl ifanc o 11 i 18 mlwydd oed yw Gwerin Gwallgo sydd fel arfer yn cael ei gynnal yn ystod hanner tymor mis Chwefror. Mae’r cwrs pedwar diwrnod yn digwydd yng Nglanllyn, canolfan breswyl yr Urdd yn y Bala. Mae yna llefydd ar gael i hyd at 40 o bobl ifanc.

Strwythur y Cwrs

Bydd gweithdai offerynnol, canu a chlocsio yn ystod y dydd, yn dilyn sesiynau anffurfiol, cyngherddau, cymdeithasu, twmpathau, a mwy gyda’r nos! Bydd cyfle hefyd i’r bobl ifanc cymryd rhan yn rhai o’r gweithdai awyr agored sydd gan Glan-llyn i’w gynnig.

Tua diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr Gwerin Gwallgo hefyd yn cael y cyfle i berfformio.

Gweithdai offerynnol

Rhaid bod gan bob chwaraewr ei offeryn ei hun, a rhaid ei fod/bod yn gallu chwarae i o leiaf safon sylfaenol. Gofynnir i offerynwr nodi ei lefel profiad ar y ffurflen gofrestru, gan ddewis un o’r opsiynau canlynol:

Dechreuwr: yn meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o’r offeryn; yn gallu chwarae graddfeydd syml ac ychydig o alawon syml.
Canolradd: chwaraewr sy’n dechrau ennill hyder a sy’n weddol gyfarwydd â gwahanol mathau o alawon.
Uwch: chwaraewr hyderus sydd wedi cael tipyn o brofiad perfformio.
Nid yw’r gallu i ddarllen cerddoriaeth, neu brofiad blaenorol o gerddoriaeth werin, yn ofynnol. Serch hynny, rhaid i gyfranogwyr fod yn ymwybodol o’r ffaith y bydd y rhan fwyaf o’r gweithdai yn cael eu dysgu ar y glust.

Gweithdai Canu

Mae’r gweithdai Canu yn agored i bawb o bob gallu. Nid oes angen profiad blaenorol o ganu gwerin.

Gweithdai Dawnsio

Flwyddyn diwethaf roedd dau ddosbarth dawnsio clocsio; un canolradd ac un uwch.

20190226_121615170_iOS.jpg

GWERIN GWALLGO

Archebu