Cyrsiau ar y Gweill

Mwy o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar y gweill yng Nglan-llyn.

Cwrs Safon U/UG Cymraeg

Ffoniwch 01678 541000 neu ebostiwch llinosjw@urdd.org i archebu le!

Archebu

Iaith Gyntaf Tachwedd 18 - 20fed 2019 £119
Ail - Iaith Tachwedd 20 - 22ain 2019 £119

Dyma gyfle blynyddol i fyfyrwyr sydd yn astudio Cymraeg Safon U/UG ddod i Lan-llyn am dridiau i gael gwledd o drafodaethau ar y meysydd a’r materion sy’n berthnasol i’w cyrsiau Cymraeg Safon U/UG.

Unwaith eto, cewch gyfle i wrando ar rai o lenorion, beirdd, darlithwyr ac awduron mwyaf blaenllaw Cymru. .

Trefnir cwrs ar y cyd hefo Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor.

Tridiau o weithdai, darlithoedd, ymweliadau a pherfformiadau gan ddarlithwyr, beirdd, actorion, cerddorion, ac awduron!

Gwerin Iau

Cliciwch ar y linc yma i archebu le!

Archebu

 

Cwrs Gwerin Iau - Tachwedd 29 - 1 Rhagfyr £95

Oed 8-12

Mae Gwerin Iau yn gwrs canu, clocsio a cherddoriaeth offerynnol gyda thri thiwtor profiadol a phoblogaidd yn lleoliad hyfryd Canolfan yr Urdd Glanllyn yng Ngogledd Cymru i blant 8-12 mlwydd oed.

Cynhelir y cwrs ar y cyd rhwng TRAC (sefydliad Datblygu Traddodiadau Gwerin Cymru) ac Urdd Gobaith Cymru.

Cliciwch ar y linc i'r dde am fwy o wybodaeth

Nol