Anturdd Haf

Does unman tebyg i Lan-llyn yn ystod cyrsiau Anturdd haf. Ar y cyrsiau hyn bydd Cymry Cymraeg ifanc yn dod o bob cwr o Gymru i brofi cyffro y gwersyll, a hynny heb riant nac athro yn agos! Yn ystod y gwyliau bydd cyfle i wneud gweithgareddau dŵr a thir dan arweiniad tîm profiadol y gwersyll, a chymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol dan ofal y swogs.

Nol