Cwrs Calan Gaeaf

Cwrs Preswyl dros hanner tymor Hydref

Gwyliau 3 diwrnod yn y brifddinas dros Calan Gaeaf!

Wedi'i leoli ym Mae Caerdydd, mae Gwersyll yr Urdd Caerdydd yn le arbennig i ddod i weld y ddinas fel grŵp o ffrindiau, neu i gwrdd â phobl newydd.

Dros gyfnod o dri diwrnod byddwch yn mwynhau gweithgareddau amrywiol o amgylch y ddinas, yn ogystal â chwarae gemau a chyfle i fynd i siopa. Dyma enghraifft o amserlen o un o gyrsiau preswyl Gwersyll Caerdydd i roi syniad i chi.

Mae’r pris yn cynnwys gweithgareddau, tri pryd bwyd y dydd ac ystafelloedd en suite. 

Ar gyfer pwy?

Mae hwn yn wersyll haf sy'n addas ar gyfer blynyddoedd ysgol 7-9 / plant 11-14 oed.

Pryd mae'r gwersyll haf yn dechrau?

Dydd Llun 30 Hydref nes Dydd Mercher 1 Tachwedd 2023

Pa mor hir mae'n para?

3 diwrnod, 2 noson

Pris

£160 ar gyfer aelodau'r Urdd. Os nad ydych yn aelod eto, gallwch ymaelodi ar-lein yma.

Llety

Mae amrywiaeth o ystafelloedd gwely ar gael. Mae gennym 3 ystafell sy’n cysgu dau, 1 yn cysgu tri, 3 ystafell i grwpiau o bedwar a 22 ystafell ar gyfer grwpiau o chwech. Mae ystafell ymolchi ymhob ystafell, a dyma unig ganolfan yr Urdd sydd â system clo ar gerdyn electronig ar gyfer pob ystafell!

Cyfleusterau

Mae digon o le i ymlacio yn y lolfa sydd â bwrdd pwl a pheiriannau bwyd a diod.

Bwyd

Rydym yn gweini brecwast, cinio a swper yn ein neuadd fwyta. Gallwn ddarparu bwyd ar gyfer anghenion arbennig, alergeddau, cefndir diwylliannol a chredoau crefyddol.

Nol