Ar gyfer pwy?

Mae hwn yn wersyll haf sy'n addas ar gyfer plant blynyddoedd 4-6. Cymraeg yw iaith y cwrs.

Pryd mae'r gwersyll haf yn dechrau?

17 Gorffennaf 2022

Pa mor hir mae'n para?

3 noson

Pris

£195 ar gyfer aelodau'r Urdd. Os nad ydych yn aelod eto, gallwch ymaelodi ar-lein yma.

Gwyliwch am flas o wersyll haf yng nglan-llyn!

Llety

Ystafell wely “en-suite” sydd yn cysgu hyd at ddau, pedwar, chwech neu wyth.

Cyfleusterau

Mae cyfleusterau te a choffi ar gael drwy gydol y dydd, gyda lolfa bwrpasol ar gyfer bob bloc llety er mwyn ymlacio gyda’r nos. Mae cysylltiad i’r wi-fi ar gael ar draws y safle. 

Bwyd

Bydd brecwast, cinio, te a swper ar gael gan gynnig dewisiadau iachus a phrydau bwyd maethlon. Defnyddir cyflenwyr a chynnyrch lleol lle mae hynny’n bosib. Gallwn ddarparu ar gyfer anghenion dietegol, alergeddau, cefndir diwylliannol a chredoau crefyddol.