Ar gyfer pwy?

Mae hwn yn wersyll haf sy'n addas ar gyfer oedrannau 12-14, neu blynyddoedd ysgol 7-9.

Pryd mae'r gwersyll haf yn dechrau?

24 Awst 2020

Pa mor hir mae'n para?

4 noson

Pris

£200 ar gyfer aelodau'r Urdd. Os nad ydych yn aelod eto, gallwch ymaelodi arlein yma.

 

Enghraifft o ddiwrnod

AmserlenGweithgaredd
Brecwast Brecwast i bawb - bacwn, ffa pob, tôst, jam a mwy - eich dewis chi
Bore Bore llawn antur yn rafftio dŵr gwyn
Cinio Cyfle i adennill egni ar gyfer gweithgareddau'r prynhawn!
Prynhawn Prynhawn gwlyb ar y llyn yn ceufadu a rhwyfyrddio
Te Amser i ymlacio, sgwrsio a bwyta
Ar ôl te Saethyddiaeth
Swper Digonedd o fwyd ar ôl diwrnod prysur
Ar ôl swper Canŵio i Langywer yng ngolau'r machlud i gael tân, cân a malws melys ar ochr y mynydd cyn swatio mewn Bifi am noson o gwsg gwyllt!

*Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio yn nes at yr amser.

Llety

Ystafell wely “en-suite” sydd yn cysgu hyd at ddau, pedwar, chwech neu wyth.

Cyfleusterau

Mae cyfleusterau te a choffi ar gael drwy gydol y dydd, gyda lolfa bwrpasol ar gyfer bob bloc llety er mwyn ymlacio gyda’r nos. Mae cysylltiad i’r wi-fi ar gael ar draws y safle. 

Bwyd

Bydd brecwast, cinio, te a swper ar gael gan gynnig dewisiadau iachus a phrydau bwyd maethlon. Defnyddir cyflenwyr a chynnyrch lleol lle mae hynny’n bosib. Gallwn ddarparu ar gyfer anghenion dietegol, alergeddau, cefndir diwylliannol a chredoau crefyddol.

Galeri

Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi gysylltu am sgwrs. Ffoniwch ni ar 01678 5410 000 neu anfonwch neges at glan-llyn@urdd.org