Addas ar gyfer blynyddoedd

4,5 a 6

Dyddiad dechrau

24 Gorffennaf 2019

Hyd y gwersyll haf

2 noson

Pris

£125 i aelodau'r Urdd | £132 fel arall

Gwyliwch am flas o wersyll haf yng Nglan-llyn!

 

 

Enghraifft o ddiwrnod

AmserlenGweithgaredd
Brecwast Dechrau'r dydd gyda llond bol o fwyd! I frecwast mae grawnfwydydd, tôst, ffrwyth, brecwast llawn - eich dewis chi
Bore Bore gwlyb ar y llyn yn canŵio a rhwyfyrddio
Cinio Cyfle i adennill egni ar gyfer gweithgareddau'r prynhawn!
Prynhawn Prynhawn ar y wal ddringo, ac i'r rhai mentrus, cyfle i fentro i'r entrychion ar y cwrs rhaffau uchel rhwng y coed!
Te Amser i ymlacio, sgwrsio a bwyta
Ar ôl te Gêm o rownderi ar y cae
Swper Digonedd o fwyd i'r anturiaethwyr bach llwglyd ar ôl diwrnod prysur
Ar ôl swper Rhostio malws melys ar y tân yn y tipi cyn dangos eich doniau dawnsio yn y disgo!

*Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio yn nes at yr amser.

Llety

Ystafell wely “en-suite” sydd yn cysgu hyd at ddau, pedwar, chwech neu wyth.

Cyfleusterau

Mae cyfleusterau te a choffi ar gael drwy gydol y dydd, gyda lolfa bwrpasol ar gyfer bob bloc llety er mwyn ymlacio gyda’r nos. Mae cysylltiad i’r wi-fi ar gael ar draws y safle. 

Bwyd

Bydd brecwast, cinio, te a swper ar gael gan gynnig dewisiadau iachus a phrydau bwyd maethlon. Defnyddir cyflenwyr a chynnyrch lleol lle mae hynny’n bosib. Gallwn ddarparu ar gyfer anghenion dietegol, alergeddau, cefndir diwylliannol a chredoau crefyddol.

Galeri

Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi gysylltu am sgwrs. Ffoniwch ni ar 01678 5410 000 neu anfonwch neges at glan-llyn@urdd.org