Ar gyfer pwy?

Mae hwn yn wersyll haf sy'n addas ar gyfer oedrannau 8-11, neu blynyddoedd ysgol 4-6.

Pryd mae'r gwersyll haf yn dechrau?

27 Gorffennaf 2020

Pa mor hir mae'n para?

2 noson

Pris

£120 ar gyfer aelodau'r Urdd. Os nad ydych yn aelod eto, gallwch ymaelodi arlein yma.

Dyma wersyll haf yn arbennig ar gyfer plant sy'n gwirioni ar bob math o chwaraeon. Byddwch yn datblygu sgiliau aml-chwaraeon gan gynnwys pêl-droed, rygbi, pêl-rwyd, criced, hoci a mwy, dan ofal hyfforddwyr profiadol Adran Chwaraeon yr Urdd. 

Yn ystod gweddill yr amser bydd cyfle i fwynhau gweithgareddau’r gwersyll gan gynnwys ein gwifren wib, y ganolfan ddringo, sgïo, beiciau modur a mwy!

Gwyliwch am flas o wersyll haf yn Llangrannog!

 

 

Enghraifft o ddiwrnod

AmserlenGweithgaredd
Brecwast Brecwast i bawb - bacwn, ffa pob, tôst, jam a mwy - eich dewis chi
Bore Bore o hyfforddiant hwyliog yn cynnwys dysgu sgiliau chwaraeon newydd, datblygu cydsymudedd, gemau adeiladu tîm a mwy!
Cinio Cyfle i adennill egni ar gyfer gweithgareddau'r prynhawn!
Prynhawn Prynhawn ar gefn y beiciau modur, trampolin, a'r ceffylau
Te Amser i ymlacio, sgwrsio a bwyta
Ar ôl te Ychydig o nofio
Swper Cinio rhost neu bolognese i'r anturiaethwyr llwglyd ar ôl diwrnod prysur
Ar ôl swper Cerdded i lawr i lan y môr Llangrannog am noson braf o hufen iâ a gemau ar y traeth

*Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio yn nes at yr amser.

Llety

Ystafelloedd en suite yn cysgu rhwng 6 i 8 o bobl.

Cyfleusterau

Gallwch ymlacio gyda diod poeth, cymdeithasu, neu wylio'r teledu yn un o’n naw lolfa sydd gerllaw eich ystafelloedd gwely. Mae cysylltiad wi-fi ar gael am ddim.

Bwyd

Mae’r holl fwyd yn cael ei baratoi gan gogyddion y gwersyll â'r pwyslais ar baratoi bwyd iachus. Defnyddir cynnyrch lleol a Chymreig  lle bynnag y bo hynny’n bosibl a defnyddir cyflenwyr dibynadwy sydd yn darparu cynnyrch o'r ansawdd uchaf.

Galeri