Ar gyfer pwy?

Mae hwn yn wersyll haf sy'n addas ar gyfer oedrannau 12-16 (bl 7-10)

Pryd mae'r gwersyll haf yn dechrau?

17 Awst 2020

Pa mor hir mae'n para?

4 noson

Pris

£230 ar gyfer aelodau'r Urdd. Os nad ydych yn aelod eto, gallwch ymaelodi arlein yma.

Cwrs unigryw sy’n cynnig profiadau gwerthfawr i bobl ifanc â diddordeb mewn creu, cyfansoddi neu berfformio.

Wythnos llawn gweithdai dan arweiniad arbennig Branwen Haf, Osian Williams (Osian Candelas) ynghyd â staff talentog yr Urdd. Bydd cyfle i gyfansoddi a chreu cyn perfformio’r gwaith ar ddiwedd y cwrs. Cewch hefyd flas ar rhai o’r atyniadau celfyddydol sydd gan Gaerdydd i gynnig megis ymweliad â Wolf Studios, Taith Canolfan Mileniwm Cymru a sesiwn mewn stiwdio recordio!

Cynhelir ein cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r pris uchod yn cynnwys y cwrs cyfan ar sail llety llawn.

Gwyliwch i ddysgu mwy am y cwrs

 

Enghraifft o amserlen

AmserlenGweithgaredd
Diwrnod 1

Cyrraedd y Gwersyll a chroesawu - trafod yr wythnos ac esbonio'r drefn

Diwrnod 2 Cychwyn ar 'Creu' - rhannu syniadau / Gweithio ar gyfansoddi / Taith 'tech' Canolfan Mileniwm Cymru / Gweithdy Ukulele 
Diwrnod 3 Ymweld a Wolf Studios / Gweithdai drwy'r prynhawn / Mynd i ganol y ddinas gyda'r nos
Diwrnod 4 Stiwdio recordio / Ymarferion / Gweithdai / Jamio
Diwrnod 5 Cyfle i weld gwaith yr wythnos yn gweu at i gilydd - perfformiad o beth fydd wedi' CREU

*Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio yn nes at yr amser.

Llety

Byddwn yn trefnu'r ystafelloedd ar ddiwedd y diwrnod gyntaf. Mae ystafell ymolchi ymhob ystafell, system clo ar gerdyn electronig ar gyfer pob ystafell!

Cyfleusterau

 

Byddwn yn defnyddio'r Neuadd i gynnal y rhan fwyaf o'r cwrs on hefyd yn neud y mwyaf o'n hystafelloedd dosbarth a'r hub wrth ymarfer ac ymlacio. 

 

Bwyd

 Bydd brecwast, cinio a swper yn ei weini'n ddyddiol, i gynnwys noson bitsa a swper allan.

Galeri