Ar gyfer pwy?

Mae hwn yn wersyll haf sy'n addas ar gyfer disgyblion blynyddoedd 7-9

Pryd mae'r gwersyll haf yn dechrau?

14 Awst 2022

Pa mor hir mae'n para?

3 noson

Pris

£195 ar gyfer aelodau'r Urdd. Os nad ydych yn aelod eto, gallwch ymaelodi ar-ein yma.

Manylion y cwrs

Cwrs unigryw sy’n cynnig profiadau gwerthfawr i bobl ifanc â diddordeb mewn creu, cyfansoddi neu berfformio.

Bydd cyfle i gyfansoddi a chreu cyn perfformio’r gwaith ar ddiwedd y cwrs. Cewch hefyd flas ar rhai o’r atyniadau celfyddydol sydd gan Gaerdydd i gynnig.

Llety

Byddwn yn trefnu'r ystafelloedd ar ddiwedd y diwrnod gyntaf. Mae ystafell ymolchi ymhob ystafell, system clo ar gerdyn electronig ar gyfer pob ystafell!

Cyfleusterau

Byddwn yn defnyddio'r Neuadd i gynnal y rhan fwyaf o'r cwrs on hefyd yn neud y mwyaf o'n hystafelloedd dosbarth a'r hub wrth ymarfer ac ymlacio. 

Bwyd

Bydd brecwast, cinio a swper yn ei weini'n ddyddiol, i gynnwys noson bitsa a swper allan.

Galeri

Bydd Gwersyll Caerdydd yn darparu rhaglen o gyrsiau dyddiol amrywiol i bob oedran. Cadwch olwg ar wefan y Gwersyll am fwy o fanylion.