Ar gyfer pwy?

Mae hwn yn wersyll haf sy'n addas ar gyfer oedrannau 12-14, neu blynyddoedd ysgol 7-9.

Pryd mae'r gwersyll haf yn dechrau?

17 Awst 2020

Pa mor hir mae'n para?

4 noson

Pris

£230 ar gyfer aelodau'r Urdd. Os nad ydych yn aelod eto, gallwch ymaelodi arlein yma.

Dyma gwrs newydd sbon yn y brifddinas yn cynnig profiadau gwerthfawr i bobl ifanc â diddordeb yn y byd creadigol o greu, cyfansoddi a pherfformio. Beth bynnag yw eich talent; gitâr, piano, drymio, llais neu rapio dyma’r cwrs i chi. Cyfle i ddysgu sut i fynd ati i gyfansoddi a chreu can, cael cyfle o greu band, perfformio, recordio mewn stiwdio. Y nod yw cynnal wythnos o weithdai dan arweiniad medrus y talentog Branwen HafOsian Huw (neu Osian Candelas) a Lleucu Sion i greu a pharatoi ar gyfer perfformiad gorffenedig yng Nghanolfan y Mileniwm ar ddiwrnod olaf y cwrs.

Gwyliwch i ddysgu mwy am y cwrs

 

Enghraifft o amserlen

AmserlenGweithgaredd
Diwrnod 1 Diwrnod cyrraedd, ymlacio, swper allan yn y bae a noson yn y sinema
Diwrnod 2 Bore o wibio o gwmpas y bae ar daith ar y cwch cyflym cyn prynhawn o weithdy creadigol dan arweiniad Branwen Haf. Gorffen y dydd gyda noson ymlaciol o fowlio 10!
Diwrnod 3 Dan arweiniad Osian Rhys (neu Osian Candelas) heddiw cyn noson unigryw gyda Mei Gwynedd yn ei weithdy ukulele
Diwrnod 4 Gweithdy creadigol gyda Lleucu Sion heddiw cyn gwylio sioe enwog Annie yng Nganolfan y Mileniwm!
Diwrnod 5 Perfformiad gorffenedig yng Nganolfan y Mileniwm yn dilyn popeth a ddysgwyd dros yr wythnos!

*Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio yn nes at yr amser.

Llety

Mae amrywiaeth o ystafelloedd gwely ar gael. Mae gennym 3 ystafell sy’n cysgu dau, 1 yn cysgu tri, 3 ystafell i grwpiau o bedwar a 22 ystafell ar gyfer grwpiau o chwech. Mae ystafell ymolchi ymhob ystafell, a dyma unig ganolfan yr Urdd sydd â system clo ar gerdyn electronig ar gyfer pob ystafell!

Cyfleusterau

Mae digon o le i ymlacio yn y lolfa sydd â bwrdd pwl a pheiriannau bwyd a diod.

Bwyd

Rydym yn gweini brecwast, cinio a swper yn ein neuadd fwyta. Gallwn ddarparu bwyd ar gyfer anghenion arbennig, alergeddau, cefndir diwylliannol a chredoau crefyddol.

Galeri