Gŵyl Hwyl yr Haf

Dau noson o wersylla a 3 ddiwrnod llawn hwyl!

Cwych cyflym ~ Nofio ~ Sinema ~ Sglefrio Iâ ~ y Stadiwm a llawer mwy.....

Ar gyfer pwy?

Mae hwn yn wersyll haf sy'n addas ar gyfer  blynyddoedd ysgol 4-6.

Pryd mae'r gwersyll haf yn dechrau?

30 Awst 2022

Pa mor hir mae'n para?

2 noson

Pris

£150 ar gyfer aelodau'r Urdd. Os nad ydych yn aelod eto, gallwch ymaelodi ar-lein yma.

 

Dyddiad cau cofrestru

11/08/2022

Os hoffech ymholi am le ar y cwrs ar ôl y dyddiad cau ebostiwch caerdydd@urdd.org 

 

Llety

Mae amrywiaeth o ystafelloedd gwely ar gael. Mae gennym 3 ystafell sy’n cysgu dau, 1 yn cysgu tri, 3 ystafell i grwpiau o bedwar a 22 ystafell ar gyfer grwpiau o chwech. Mae ystafell ymolchi ymhob ystafell, a dyma unig ganolfan yr Urdd sydd â system clo ar gerdyn electronig ar gyfer pob ystafell!

Cyfleusterau

Mae digon o le i ymlacio yn y lolfa sydd â bwrdd pwl a pheiriannau bwyd a diod.

Bwyd

Rydym yn gweini brecwast, cinio a swper yn ein neuadd fwyta. Gallwn ddarparu bwyd ar gyfer anghenion arbennig, alergeddau, cefndir diwylliannol a chredoau crefyddol.

Nol