Cyfleusterau

Mae’r ganolfan yn dal hyd at 20 o bobl mewn pedair ystafell wely a cheir tair ystafell ymolchi newydd.

Mae yno hefyd lolfa a chegin sy’n cynnwys yr holl adnoddau angenrheidiol – gan gynnwys barbeciw!

 

lolfa_Hwngari_thumbnail.jpg