Manylion cysylltu

Derbynfa
Gwersyll Llangrannog
T 01239 652 140
E llangrannog@urdd.org

Lowri Jones
Cyfarwyddwr
T 01239 652 144
E lowri@urdd.org

Bethan Roberts
Dirprwy Gyfarwyddwr
T 01239 652 140
E llangrannog@urdd.org

Iestyn Evans
Rheolwr Gofal Cwsmer
T 01239 652 145
E iestyn@urdd.org

Gwydion ab Ifan
Rheolwr/Cydlynydd Cyrsiau
T 01239 652 147
E gwydion@urdd.org

Rhiannon Flynn
Rheolwr Cegin
T 01239 652 148
E rhiannon@urdd.org

 

Neris Wyn Morgans
Swyddog Gweinyddol
T 01239 652 140
E neris@urdd.org

Lynne Lewis
Cynorthwyydd Personol y Cyfarwyddwr
T 01239 652 143
E lynne@urdd.org

Dylan Jones
Cydlynydd Gweithgareddau ac Adnoddau
T 01239 652 146
E dylanjones@urdd.org

 

Canolfan Sgio
Gwersyll Llangrannog
T 01239 652 156
E chris@urdd.org

Meinir Sian James
Prif Gogyddes
T 01239 652 148
E meinirsian@urdd.org