Gwersyll Gwylltgrefft 2019

Mwynhau bod allan yn yr awyr agored? Eisiau cyfle i fwynhau gweithgareddau gwylltgrefft gyda dy ffrindiau? Der draw i Wersyll yr Urdd Llangrannog!

Gwylltgrefft_gwefan.jpgMae’n addas ar gyfer plant a phobl ifanc a’r diddordeb i ddysgu mwy am sgiliau goroesi (survival) a’r amgylchedd.

DYDDIAD

29 - 31 Mai 2019


GWEITHGAREDDAU
Cei gyfle i brofi amryw o weithgareddau megis adeiladu lloches, cynnal tân, creu bara bannock, a chael golwg fwy manwl ar fyd natur.


LLETY A BWYD
Bydd pedwar pryd blasus yn cael eu paratoi ar dy gyfer, beth bynnag fo dy anghenion dietegol. Bydd cyfle i ymlacio gyda dy ffrindiau wedi diwrnod llawn hwyl cyn cysgu mewn ystafelloedd en-suite.


BWS
Caiff bws ei drefnu i gasglu plant o fannau penodol ledled Cymru am uchafswm o £20


DIOGELWCH
Bydd gofal proffesiynol ar y safle 24 awr y dydd 

PRIS
£115 – yn cynnwys yr holl weithgareddau, llety a bwyd


DIDDORDEB?

Rydym yn derbyn ceisiadau gan unigolion neu grŵp o ffrindiau fel ei gilydd. Archebwch drwy gwblhau’r ffurflen isod a’i hanfon yn ôl atom yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog. Gofynnir am flaendal o 50% o’r tâl Gwersyll a’r tâl bws llawn. Anfonir gwybodaeth berthnasol ymlaen wedi derbyn eich cais am le ar y gwersyll.

Nol