Gwyliau Teulu 2019

Y gwyliau teulu perffaith! Cyfle i chi a'ch teulu ymlacio a mwynhau'r holl weithgareddau sydd gan y Gwersyll i'w cynnig, ynghyd a phedwar pryd blasus y dydd, a dim golchi llestri!

Beth yw Gwyliau Teulu Llangrannog? 

Rydym yn cynnig dihangfa berffaith i’r teulu cyfan. Dewch i fwynhau dyddiau llawn gweithgareddau ac i edmygu’r olygfa wrth gerdded ar hyd yr arfordir i’r traeth. Anghofiwch am orfod paratoi unrhyw brydau
bwyd ac ymlaciwch yn eich ystafelloedd en-suite.

Pa le gwell er mwyn creu atgofion am wyliau llawn antur?

all_2018_08_16_urdd_llangranog_7062.jpg

Penwythnos Pasg (19 - 21 Ebrill 2019)

Penwythnos o hwyl i’r teulu cyfan, ymlacio yng nghwmni ffrindiau, gwibio lawr y llethr, marchogaeth, gan gofio fod popeth yn gynwysedig yn y pris – bwyd, llety a gweithgareddau! 


Hwyl yr Haf (19 - 22 o Awst 2019)

Cyrraedd, dadbacio, ymlacio yn barod am wythnos gyda’r teulu – cewch weld pwy sydd gyflymaf ar y wal ddringo, cyfarfod ein ceffylau, mwynhau golygfeydd godidog, trip i’r traeth – heb anghofio’r hufen iâ!

 

Gwyliau Calan  (30 Rhagfyr – 1 Ionawr 2020)

Dathlwch y flwyddyn newydd yng nghwmni eich teulu a ffrindiau, mwynhewch y gweithgareddau a’r wledd noson calan! 

all_2018_08_16_urdd_llangranog_0782.jpg

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau teulu Gwersyll Llangrannog ffoniwch 01239 652 140 neu llangrannog@urdd.org

Nol