Ti, Fi a Natur

Bydd y cyrsiau yn cael eu rhedeg gyda’r cysyniad o ddatblygu yn gynaliadwy yn ganolog i bob gweithgaredd. Bydd cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol megis gwarchod a phlannu llysiau a choed, trochi rhwydi am bryfed ac adeiladu tai adar ynghyd ac agweddau o ddysgu yn y dosbarth . Mae’r gweithgareddau sy’n cael eu datblygu yn defnyddion amgylchfyd unigryw ac amrywiol ardal Llangrannog a Cheredigion. Am fwy o wybodaeth ar dyddiadau a phrisiau’r cyrsiau cysylltwch a’r Gwersyll.

Nol