Gweithgareddau

Mae dros 20 o weithgareddau ac mae’r rhestr yn dal i dyfu! Mae’n bosib trefnu rhaglen o 9.00yb tan 10.00yh dan oruchwyliaeth ein staff profiadol.  

Ceirt Modur

Ceirt Modur

Wrth gymryd rheolaeth o’r cart ar ein trac tarmac byddwch yn dysgu i yrru’n ddiogel trwy gydlynu lliwio, cyflymu, arafu ac wrth gwrs brêcio.

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Uwchradd
Sgïo

Sgïo

Mae ein staff profiadol ar gael i'ch haddysgu am rai o sgiliau mwyaf sylfaenol sgio, ac wedi i chi ddatbylgu hyder cewch gyfle i ddefnyddio‘r lifft! I’r sgiwyr profiadol, mi fydd y llethr 100m yn gyfle i ddangos eich sgiliau yn llawn. Mae’r llethr hefyd ar agor i’r cyhoedd.

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Oedolion Uwchradd
Gwibgartio

Gwibgartio

Mae’r llethr coch yn mesur tua 70 medr, ac fel y llethr sgïo mae ganddo system ddyfrhau. Wrth hedfan i lawr y llethr efallai y gwelwch chi ddoffiniaid neu forlo yn chwarae yn y bae! Mae’r gwibgartio ar agor i’r cyhoedd fel rhan o’r Ganolfan Sgio.

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Uwchradd
Saethyddiaeth

Saethyddiaeth

Gyda llaw bwyllog a llygad crâff, fydd bwrw’r targed ddim yn broblem! Bydd ein staff yn eich arwain trwy’r sgiliau angehnrhediol, tra’n gofalu eich bod yn cadw at y rheolau Iechyd a Diogelwch! Tybed a fyddwch chi’n gallu bod yn geffyl blaen ein sgorfwrdd?

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Uwchradd
Beiciau Cwad

Beiciau Cwad

Un o’r ffefrynnau! Byddwch yn dysgu cyflymu / arafu, brecio a llywio i arwain y cwad o amgylch ein trac pwrpasol. Gall fod yn fwdlyd! Oeddech chi yn gwybod fod pob beic yn gwneud tua 60 km mewn diwrnod ac mae’r beiciau ar y cyfan yn gwneud 15,000 o filltioedd y flwyddyn!

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Uwchradd
Ceffylau

Ceffylau

Mae dros 16 o geffylau yn barod amdanoch yn ein Canolfan Ferlota. Cewch gyfle i ddysgu y sgiliau sylfaenol, ynghyd a chyfle i ddod i adnabod y ceffylau trwy eu brwshio a'u mwytho. Mae nhw’n joio maldod!

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Uwchradd
Canolfan Ddringo

Canolfan Ddringo

Dyma beth yw her i’ch nerfau! Mae’r Ganolfan Ddringo yn gartref i wal ddringo gyda 16 llwybr dringo gwahanol, a chwrs rhaffau uchel lle bydd rhaid i chi wynebu wyth her er mwyn cwblhau'r cwrs!

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Uwchradd
Nofio

Nofio

Cewch sesiwn hwyl yn ein pwll nofio cynnes o dan ofal ein staff. Mae’r sesiwn yn annog hyder yn y dŵr ac yn dysgu am bwysigrwydd diogelwch yn y dŵr ac o gwmpas. Mae’r pwll yn 1.5m ar ei ddyfnaf.

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Uwchradd
Taith Gerdded

Taith Gerdded

Mae nifer o grwpiau yn cymryd mantais o’r ardal leol ac yn mynd am dro i lawr i Langrannog. Mae tair prif ffordd o gyrraedd Llangrannog o’r Gwersyll.

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Oedolion Uwchradd
Trampolin

Trampolin

Mae pedwar trampolin yn gweithio ar system bynji. Cewch neidio yn ddiogel mewn harnes a gwneud triciau diri. Mae yna fecanwaith yn eich cynorthwyo i neidio yn uchel!

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Uwchradd
Her Rhaffau

Her Rhaffau

Rhaid gweithio fel tim i gwbwlhau y weithgaredd yma! Mae pob adran ohono yn cynnig sialens newydd!

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Uwchradd
Cwrs Antur

Cwrs Antur

Gweithgaredd FWDLYD! Rhaid cwbwlhau y cwrs wrth ddringo dros raffau, cropian drwy dwneli a neidio dros byllau dwr! Un peth sy’n sicr mi fyddwch yn gwlychu ac mi fyddwch yn fwdlyd!

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Uwchradd
Gweithgareddau Cynaliadwyedd

Gweithgareddau Cynaliadwyedd

Mae amryw o weithgareddau wedi eu cynllunio i godi ymwybyddiaeth o faterion sydd yn ymwneud â chynaliadwyedd - tyfu llysiau, gwylltgrefft, adeiladu lloches, astudiaeth traeth, hadau’r hydref, helfa bwystfilod, twyni tywod, arolwg dolffiniad.

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Uwchradd
Gweithgareddau Nos

Gweithgareddau Nos

Gyda'r nos trefnir amserlen arbennig i gadw'ch grwp yn brysur tan tua 10.00yh dan oruchwyliaeth ein staff. Mae yna ddewis eang; gemau potes, twmpath, bingo, cwis, gweithgareddau adeiladu tim, yr enwog ddisco, noson ffilm, taith nos, taith i Langrannog, helfa drysor, sioe dalent, Eisteddfod dwli dwl a mwy!

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Uwchradd