ORIAU AGOR


Cysylltwch â ni drwy e-bost: llethr@urdd.org neu drwy ffonio: 01239 652 156 cyn troi lan i sicrhau ein bod ar agor.

Tocyn Sgïo
 
Oedolyn
Iau
Tocyn Tymor
£170
£150
Tocyn 1 awr
£10
£7
Tocyn 2 awr
£15
£12
Gwersi preifat a chyrsiau
 
Cyhoedd
Tocyn Tymor
Gwers Preifat (1 awr)
£25
£20
Bloc o wersi (x4)
£80
-
Bloc o wersi (x6)
£120
-
Clwb Sgïo Iau (8 x Sesiwn 1.5 awr)
£90
-