Cyfarwyddiadau

Mae Pentre Ifan tua 2 filltir o Drefdraeth, rhwng Abergwaun ac Aberteifi.

Cyfarwyddiadau

O Gaerdydd:

O Gaerdydd M4 i Gaerfyrddin
O Gaerfyrddin A485 (heol Llambed) am 8 milltir
Dilynwch yr arwyddion am Bencader B4459 yna Llandysul B4336
Wrth dod i mewn i Bont-tyweli troi i’r dde A486 nes cyrraedd Horeb.  Troi i’r chwith am Gastell Newydd Emlyn A475
Yng Nghastell Newydd Emlyn, troi i’r chwith dros y bont.
Ar gyrraedd yr A484 (heol Aberteifi) troi i’r dde
Ar gyrraedd Cenarth troi i’r chwith B4332 nes cyrraedd yr A487 (heol Abergwaun) yna troi i’r chwith
Mynd trwy Eglwyswrw a Felindre Farchog
Wrth afael Felindre Farchog (ar ôl pasio Salutation Inn) - troi i’r chwith i fynyu’r allt
Dilyn yr heol am ¾ milltir
Dod i T junction – Pentre Ifan o’ch blaen

O Aberteifi:

O Aberteifi dilyn arwyddion Abergwaun
Mynd trwy Eglwyswrw a Felindre Farchog
Wrth adael Felindre Farchog (ar ôl pasio Salutation Inn) - troi i’r chwith i fyny’r allt
Dilyn yr heol am ¾ milltir
Dod i T-junction – Pentre Ifan o’ch blaen