Hanes Pentre Ifan

Agorwyd Canolfan Pentre Ifan ym 1992 fel canolfan addysgol gyda’r pwyslais ar addysg yr amgylchedd. Defnyddir y ganolfan hefyd ar gyfer cyrsiau, phriodasau a gan grwpiau ieuenctid.

Hen borthdy Tuduraidd yw’r adeilad, yn dyddio yn wreiddiol o 1485.  Mae’r Ganolfan wedi’i hamgylchynu gan dir amaethyddol a choedwigoedd naturiol a cheir awyrgylch heddychlon a chartrefol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gwersyll yr Urdd Llangrannog – Ffôn: 01239 652140.