Prisiau

Dyma y rhestr brisiau ar gyfer Pentre Ifan.  Os oes gennych unrhyw gwestiwn mae croeso i chi gysylltu â Swyddfa Llangrannog sydd yn delio gyda'r archebion - 01239 652 140.

Cyfarfodydd

£40 hyd at 3 awr
£75.00 am ddiwrnod

Parti Nos

£80.00 y noson 

Priodasau

£500.00 y dydd
£100.00 yn ychwanegol am defnydd o’r gegin (os oes angen) 

Preswyl

£32.50 y pen y noson yn cynnwys swper, gwely, brecwast a chinio pacio (‘Full Board’)
£18.00 y pen y noson (Hunangynhaliol) 

Gwersylla

£26.00 y pen y noson yn cynnwys swper, gwely, brecwast a chinio pacio (‘Full Board’)
£11.00 y pen y noson (Hunangynhaliol) 

Gwely a Brecwast

£22.00 y pen y noson