Tenantiaeth Pentre Ifan

Oes ganddoch chi ddiddordeb yn tenantiaeth arbennig ym Mhentre Ifan, Sir Benfro? 

 

Byddwch yn byw mewn ty ar safle hyfryd Pentre Ifan gydag telerau arbennig. Fel rhan o’r tenantiaeth bydd gofyn i chi cwblhau tasgau gofalwr. Os ydych am dderbyn y telerau cysylltwch â Wersyll yr Urdd Llangrannog ar 01239 652 140 neu llangrannog@urdd.org