Bydd Eisteddfod yr Urdd yn ymweld â Sir Ddinbych yn 2020!

 

Bydd Maes yr Eisteddfod wedi'i leoli ar dir Fferm Kilford ger tref Dinbych sy'n hawdd i gyrraedd ato ac yn hygyrch o bob cyfeiriad. 

Bydd manylion llawn yn cael eu cyhoeddi yma yn nes at yr Eisteddfod.

Cystadlu

Dewch o hyd i wybodaeth am gystadlu a'r Rhestr Testunau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020.

Dysgu mwy

Cyfansoddi Ffan-ffer ar gyfer Seremoniau 2020

Cystadleuaeth arbennig sy'n agored i ddisgyblion Bl. 10 a dan 25 oed yn Sir Ddinbych yn unig.

Beth am gystadlu?

Sioe Gynradd 2020

Cyfle unigryw i fod yn ran o'r Sioe Gynradd.

Ewch ati i ddatgan eich diddordeb yma!

Dysgu mwy

Sioe Ieuenctid 2020

Rhwng 11 a 18 mlwydd oed ac yn byw yn Sir Ddinbych?

Cliciwch yma i gofrestru i fod yn ran o'r Sioe Ieuenctid 

Dysgu mwy

Paratoi at Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020

Yma cewch fanylion swyddogion a phwyllgorau lleol yr Eisteddfod, a digwyddiadau codi arian o gwmpas Sir Ddinbych.

Cyflwyniad Croeso Eisteddfod 2020

Gwyliwch berfformiad gwych ieuenctid Sir Ddinbych yn gwahodd yr Eisteddfod i'r ardal yn 2020.

Gwyliwch a mwynhewch!

Maes Carafanau a Gwersylla

Darperir maes carafanau a gwersylla i ymwelwyr Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych ar dir fferm Kilford ger tref Dinbych, sef cartref yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2001 a 2013.

Cofrestrwch yma!