Bydd Eisteddfod yr Urdd yn ymweld â Sir Ddinbych yn 2020!

 

Bydd Maes yr Eisteddfod wedi'i leoli ar dir Fferm Kilford ger tref Dinbych sy'n hawdd i gyrraedd ato ac yn hygyrch o bob cyfeiriad. 

Bydd manylion llawn yn cael eu cyhoeddi yma yn nes at yr Eisteddfod.

 • Cystadlu

  Dewch o hyd i wybodaeth am gystadlu a'r Rhestr Testunau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020.

  Dysgu mwy

  Cyfansoddi Ffan-ffer ar gyfer Seremoniau 2020

  Cystadleuaeth arbennig sy'n agored i ddisgyblion Bl. 10 a dan 25 oed yn Sir Ddinbych yn unig.

  Beth am gystadlu?

  Paratoi at Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020

  Yma cewch fanylion swyddogion a phwyllgorau lleol yr Eisteddfod, a digwyddiadau codi arian o gwmpas Sir Ddinbych.

  Cyflwyniad Croeso Eisteddfod 2020

  Gwyliwch berfformiad gwych ieuenctid Sir Ddinbych yn gwahodd yr Eisteddfod i'r ardal yn 2020.

  Gwyliwch a mwynhewch!

  Maes Carafanau a Gwersylla

  Darperir maes carafanau a gwersylla i ymwelwyr Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych ar dir fferm Kilford ger tref Dinbych, sef cartref yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2001 a 2013.

  Cofrestrwch yma!