Digwyddiadau Codi Arian

Yma cewch yr holl fanylion am ddigwyddiadau codi arian Eisteddfod 2020. Gallwch ychwanegwch eich digwyddiad drwy glicio ar y blwch glas.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch e-bostiwch eisteddfod@urdd.org

Ocsiwn Addewidion

  • Dyddiad: 12/07/2019
  • Lleoliad: Tafarn y Plu, Rhuthun, LL15 1AW
  • Amser: 19:30
  • Pris: £Mynediad am ddim
  • Pwyllgor Apêl: Pwyllgor y Dysgwyr

Ocsiwn Addewidion
yn Nhafarn y Plu, Rhuthun
Nos Wener, Gorffennaf 12fed am 7:30y.h
Arwerthwr - Sion Eilir

Derbynnir sieciau neu arian parod fel modd o dalu ar y noson.
Dymuna Pwyllgor y Dysgwyr ddiolch o galon i bawb sydd wedi cefnogi'r ocsiwn hyd yma.

Ocsiwn Addewidion

«