Gŵyl Gyhoeddi

Cynhelir Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020 yn nhref Prestatyn ar ddydd Sadwrn 5 Hydref 2019. Bydd gorymdaith trwy'r dref a disgwylir y bydd dros 2000 o bobl yn mynychu ar y diwrnod.

 

Yr Orymdaith  hon fydd yr uchafbwynt i ddathlu dyfodiad Eisteddfod yr Urdd i Sir Ddinbych rhwng 25 - 30 Mai 2020.