Llety

Mae digonedd o lefydd i chi aros ac ymlacio yn Ninbych a'r cyffiniau – a mwynhau ein croeso enwog.

Os ydych yn chwilio am westy hanesyddol, gwely a brecwast moethus neu faes gwersylla sy’n addas i’r teulu, mae gennym y dewis perffaith i chi.

Gwefan Visit Denbigh

 

Bythynnod Hunan Arlwyo

The Old Mill ****

Denbigh Road, Melin Y Wern, Nannerch, ger yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 5RH