Ymwelwch a Gwefan 'Visit Denbigh'

Dyma rai opsiynnau sydd o fewn cyrraedd i Ddinbych:

Bythynnod Hunan Arlwyo

 

Beech Cottage

Llanrhaeadr, ger Dinbych

Lle i gysgu 4

Manylion Cyswllt: 0345 268 0816

 

Bryn Rodyn

Graigfechan, ger Rhuthun, Sir Ddinbych

Lle i gysgu 4

Manylion Cyswllt: 01228 406751

 

Bwthyn Rhosyn (Rose Cottage)

Llandyrnog, ger Dinbych, LL16 4HL

Manylion cyswllt:

01824 790 188 / 075 159 72300

emyrmorris@btinternet.com

Bwthyn Rhosyn - Eisteddfod 2020.pdf

Lle i gysgu 8

 

Castle Street Cottage

Castle street, Ruthin, LL15 1DP

Manylion Cyswllt: 07707 255 209

Lle i 4 gysgu

 

Cedar Tree Cottage

Clocaenog, ger Rhuthun, Sir Ddinbych

Lle i gysgu 2

Manylion Cyswllt: 01824 750740

catherine@oldrectoryclocaenog.co.uk

 

 

Llanrhydd, ger Rhuthun, Sir Ddinbych

Manylion cyswllt: 01228 406751

Lle i gysgu 2

 

Education Away

Plas Nantglyn, Nantglyn, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 5PW

Manylion cyswllt: 01745 550326 /  07979102346 

post@educationaway.co.uk

Addas ar gyfer grwpiau mawr gyda lle i gysgu 50 o blant/oedolion(gwlau bync) a ystafelloedd arwahan i oedolion /gyrrwyr bysiau

Digon o le i barcio bysiau hefyd!

 

Felin Isa

Llannefydd, Dinbych, Conwy, LL16 5HD

Cynnig arbennig o £70 y noson.

Ymholwch ac archebwch eich lle trwy ebostio flossieandtwts@outlook.com 

Defnyddiwch y côd URDD2020 wrth wneud ymholiad. 

 

 

Gelli'r Bugail

Llandyrnog, Denbigh, Denbighshire

Gelli'r Bugail, Llandyrnog - Info Sheet.pdf

Manylion Cyswllt:  janefehmarn@btinternet.com

Lle i gysgu 6

 

Y Gilfach

Pen y groes, Llandyrnog, Sir Ddinbych LL164HH

Manylion cyswllt: Tudur Elwy Morris -  morris1t@gllm.ac.uk

Tý dwy ystafell wely. Lleoliad delfrydol sydd yn agos iawn at y maes.  

 

Glan Clwyd Isa

Bodfari, ger Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4BT

The Coach House  - Cysgu 4

Cae Caled - Cysgu 2

Llyn Clwyd  -Cysgu 6

Glan Clwyd Isa Gwely a Brecwast - un ystafell ddwbl ac un ystafell twin

Manylion Cyswllt:  01745 710 557

glanclwydisa@gmail.com

 

Pentre Hobyn

Pentrehobyn Hall, Sir y Fflint, CH7 4HE

Jacobean Hall  - Cysgu 14

Coach House - Cysgu 8

Manylion Cyswllt:   01352 752443

stay@pentrehobyn.co.uk

 

The Old Mill Bythynnod Gwyliau ****

The Hayloft yn cysgu 2

Millers Cottage yn cysgu 2 (caniateir cwn)

The Long Barn yn cysgu 4  (caniateir cwn)

Ffordd Dinbych, Melin Y Wern, Nannerch, ger yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 5RH

Manylion Cyswllt:   07495 063 066 / 01352 742 175

info@old-mill.co.uk

 

Stiwdio yn Licswm

Mold / Denbigh Road, Licswm

Manylion Cyswllt:

Paula White -  07503 608944 

sux80@uwclub.net

Lle i gysgu 4/6

 

Tyddyn Isaf

The Granary, Tyddyn Isaf, Rhewl, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1UH

Manylion Cyswllt:

01824 70 3367 / 077862 42431

Lle i gysgu 2

 

Tyn y Celyn Canol

Clocaenog, ger Rhuthun, Sir Ddinbych

Lle i gysgu 6

 

Oak House

Llanrhaeadr, ger Denbigh, Sir Ddinbych

Lle i gysgu 4

 

Ysgubor

Pwllglas, ger Rhuthun, Sir Ddinbych

Lle i gysgu 5

 

Y Beudy ****

Pwllglas, ger Ruthin,Sir Ddinbych

Lle i gysgu 14

 

Gwely a Brecwast

Castle House

Plas Castell, Bull Lane, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3SN

Manylion cyswllt:

Stay@CastleHouseBandB.co.uk

01745 816 860

 

Nant Bach Cottage

Llansannan, dinbych, Sir Ddinbych, LL16 5NE

Manylion cyswllt

07796 893 300

Lle i gysgu 5 neu 6

 

Pentre Mawr - Gwely a Brecwast

Llandyrnog, ger Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4LA

Manylion cyswllt:

01824 790 732

 

Ruthin Cottage

Ruthin Cottage, Stryd y Castell, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1DP

Manylion cyswllt:  07707 255 209 

Lle i gysgu 4 mewn dwy ystafell wely

 

Segrwyd Mill

Nantglyn, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 5PE

Manylion Cyswllt:

01745 852 114

segrwydmill@hotmail.co.uk

Lle i gysgu 4

 

Tal-y-Bryn

Llanefydd, ger Dinbych, LL16 5DR

Manylion cyswllt:

01745 540 208

4 ystafell wely

 

Gwersylla

Caer Mynydd Caravan Park

Saron, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4TL

Manylion cyswllt:

01745 550 302

caer-mynydd-park@hotmail.co.uk

 

Carrog Station Campsite

Carrog, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 9BD

Manylion cyswllt:

01490 430237

enquiries@stationcampsite.com

 

Hendwr Caravan Park

Tyddyn Hendwr, Llandrillo, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 0SN

Manylion Cyswllt:

01490 440 210

info@hendwrcaravanpark.co.uk

 

Greenacres Animal Park

Cottage Lane, Deeside, Flintshire, CH5 2AS

Manylion Cyswllt:  01244 531147 

info@greenacresanimalpark.co.uk

 

Maes Carafanau Llanbenwch

Llanfair Dyffryn Clwyd, Ruthin, LL15 2SH.

20 safle i garafan gyda trydan / 10 lle i dent gyda trydan 

Manylion Cyswllt: 07598344857

www.llanbenwch.co.uk

 

Lyons Woodlands Hall Caravan Park

Llanfwrog, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2AN

Manylion Cyswllt:

01824 705 107

contact@woodlandshallhotel.co.uk

 

Parc Farm Holiday Park

Ffordd Graianrhyd, Llanarmon-yn-Ial, ger Yr Wyddgrug, Sir Ddinbych, CH7 4QW

Manylion Cyswllt:

01824 780 666

 

Penisar Mynydd Caravan Park

Caerwys Park, Rhuallt, Dinbych, Sir Ddinbych, LL17 0TY

Manylion Cyswllt:

01745 582 227

 

Rhuallt Country Park

Holywell Road, Rhuallt, Denbighshire, LL17 0AW

Manylion Cyswllt:

01745 530 099

info@rhualltcountrypark.co.uk

 

Station House Caravan Park

Bodfari, Ger Dinbych, Sir Ddinbych, Ll16 4DA

Manylion Cyswllt:

01745 710 372

 

Tyn yr Eithin Caravan & Camping

Mold Road, Dinbych, LL16 4BH

Manylion cyswllt:

01745 813 211