Dyma gyfle i blant yr ardal fod yn rhan o sioe arbennig ac unigryw fydd yn cael ei pherfformio ym Mhafiliwn yr Eisteddfod yn ystod wythnos yr Eisteddfod o dan arweiniad criw o bobol talentog yr ardal.

Mae gwahoddiad i bob disgybl ym mlynyddoedd 5 a 6 i fod yn rhan o’r cynhyrchiad cyffroes yma.

Manylion y Cynhyrchiad

 • Bydd y Sioe yn cynnwys 4 golygfa gyda phob cylch Sir Ddinbych cyflwyno golygfa 15 munud
 • Trefnir ymarferion a thimoedd artistig i arwain y gwaith yn y cylchoedd i gychwyn ar ôl y Nadolig. Bydd union ddyddiadau a lleoliadau i’w cadarnhau.
 • Bydd pob golygfa yn canolbwyntio ar ddegawd arbennig sy’n cyfeirio at hynt ardal yn ystod yr Ugeinfed Ganrif.
  • RHUDDLAN – Golygfa sy’n crynhoi rhialtwch a hwyl y tripiau i Lan y Môr

  • RHUTHUN – Helynt ‘Coch Bach Y Bala’ a’i ymgais i ddianc o Garchar Rhuthun

  • DINBYCH – Golygfa’r GI’s a’i hymweliad â ardal Dinbych yn ystod yr Ail Ryfel Byd

  • EDEIRNION – Sefydlu Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen

Bydd perfformiad llawn ar nos Fercher 27 Mai 2020 ym Mhafiliwn yr Eisteddfod gyda detholiad o’r sioe yn cael ei berfformio yn y Gyngerdd Agoriadol ar nos Sul 24 Mai 2020.

Un peth pwysig i gofio ydy bod yn rhaid i’r plentyn fod yn byw, derbyn eu haddysg, neu yn mynychu adran yr Urdd yn rhanbarth yr Eisteddfod, ac yn aelodau llawn o’r Urdd. Os nad ydynt yn aelodau mae modd ymaelodi ar ein gwefan www.urdd.cymru/ymaelodi. Mae croeso i ddysgwyr ymuno yn y cynhyrchiad ond pwysleisir mai Cymraeg fydd iaith yr ymarferion.

Cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gofrestru cyn 20 Tachwedd 2019 i sylw sioegynradd2020@urdd.org

Yn ail, rydym angen cefnogaeth criw o wirfoddolwyr i gynorthwyo yn yr ymarferion. Mae’r tîm yma o wirfoddolwyr yn allweddol i lwyddiant y prosiect ac felly byddwn ni’n gwerthfawrogi os yr ydych yn fodlon bod yn rhan o’r tîm hwnnw.  Ar ôl derbyn casgliad o enwau, bydd modd creu amserlen pwrpasol i sicrhau bod digon o bobol i oruchwylio pob ymarfer ac i gydymffurfio gyda rheolau iechyd a diogelwch. Ticiwch y blwch felly os yr ydych yn fodlon cael eich cynnwys yn y trefniadau.

Diolchwn o flaen llaw am eich cydweithrediad, ac edrychwn ymlaen yn fawr i groesawu y plant i’r ymarferion.

Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â’r sioe yna mae croeso i chi gysylltu â ni.


 
Invalid entry