Gyda dyfodiad yr Eisteddfod i Sir Ddinbych diwedd Mai 2020 bydd cyfle i bobl ifanc yr ardal fod yn rhan o sioe arbennig iawn.

Mi fydd y sioe yn cael ei chyfansoddi a’i chreu gan dîm o bobol talentog o’r fro.

 

Dyddiad Cau Datgan Diddordeb - 29.11.2019

 

Mae gwahoddiad i bobl ifanc rhwng 11 a 18 mlwydd oed i fod yn rhan o’r sioe. Mi fydd yr ymarferion yn cael eu cynnal y tu allan i oriau ysgol mewn lleoliad addas a chanolog. Pwysleisir bod angen i’r disgyblion sydd â diddordeb mewn cymryd rhan fod yn byw neu yn derbyn eu haddysg yn Sir Dinbych, ac yn aelodau llawn o’r Urdd. Os nad ydynt yn aelodau gellir ymaelodi ar ein gwefan, neu drwy Lois Hedd, Swyddog Datblygu Dinbych ar loishedd@urdd.org.

Mi fydd amserlen llawn yr ymarferion a’r perfformiadau yn cael eu gyrru atoch chi ar ôl i ni dderbyn y ffurflenni cais.

Gofynnwch i chi ddychwelyd y ffurflenni cofrestru i’r ysgol dim hwyrach na’r 29 o Dachwedd 2019, neu gallwch eu hanfon yn uniongyrchol atom i’r cyfeiriad sydd ar y dde neu dros e-bost at catherinetudor@urdd.org. Diolchwn o flaen llaw am eich cefnogaeth gyda hyn.

Rydym yn awyddus iawn i dderbyn cefnogaeth gan rieni/gwarchodwyr i gynorthwyo mewn ymarferion ac mae modd i chi ddatgan eich diddordeb ar y daflen sydd wedi’i atodi. Mae cymorth rhieni, gwarchodwyr neu athrawon yn allweddol i lwyddiant y prosiect. Rydym hefyd yn gorfod sicrhau niferoedd penodol i  gydymffurfio a rheolau iechyd a diogelwch.

Bydd detholiad o’r sioe yn rhan o Gyngerdd Agoriadol yr Eisteddfod yn y Pafiliwn ar nos Sul, 24 Mai o dan ofal y Cwmni Teledu.

Diolchwn o flaen llaw am eich cydweithrediad ac edrychwn ymlaen at dderbyn y ffurflenni cais gennych.

Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â’r sioe yna mae croeso i chi gysylltu â ni.


 Ran Unigol
 Aelod o'r Corws
 Aelod o'r Band
 Aelod o'r Criw Technegol
 
Invalid entry