Arholiadau Trinity

Wyddost ti bod modd defnyddio testunau Eisteddfod yr Urdd mewn arholiadau canu gyda Trinity College London? Os wyt ti wedi dysgu’r darn gosod, yna gelli di drio am y radd ganlynol:

Blwyddyn 1-2: Mynd ar Wyliau - Gradd Gychwynnol
Blwyddyn 3-4: Rhyfeddodau - Gradd 2
Blwyddyn 5-6: Fy Llong Fach Arian I - Gradd 3
Blwyddyn 7-9 Merched: Cân yr Afon Sisilaidd - Gradd 3
Blwyddyn 7-9 Bechgyn: Tylluanod - Gradd 3
Blwyddyn 10-19 oed: Cilfan y Coed - Gradd 6
Blwyddyn 10-19 oed: Mystyn - Gradd 7

Am ragor o fanylion, cer i wefan Trinity College London