Mae Eisteddfod yr Urdd yn denu dros 90,000 o ymwelwyr a channoedd o stondinau bob blwyddyn. Dyma gyfle gwych i hyrwyddo eich busnes neu'ch sefydliad.

Mae'r Eisteddfod yr Urdd yn cynnig cyfleoedd penigamp i fusnesau a sefydliadau sydd am hyrwyddo eu brand, gwasanaethau, a'u henw da.

Mae'r Eisteddfod yn denu dros 90,000 o ymwelwyr a chynulleidfa eang ar deledu a radio.  Mae S4C yn darlledu dros 80 awr yn ystod yr wythnos gan gyrraedd dros 400,000 o bobl tra bod oddeutu 200,000 yn gwrando ar ddarllediadau byw Radio Cymru o'r Maes. Nid yn unig yn y Gymraeg y ceir sylw fodd bynnag, gan fod y rhaglen uchafbwyntiau Saesneg yn denu tua 570,000 o wylwyr ar y BBC, a cheir erthyglau dyddiol yn y Western Mail a’r Daily Post.

Rydym yn falch o allu cynnig ystod eang o fuddiannau a chyfleoedd hyrwyddo i’n cefnogwyr. Yn ogystal, gellir teilwra ein pecynnau nawdd i adlewyrchu blaenoriaethau marchnata, diddordebau a chyllid eich busnes neu'ch sefydliad. 

Mae cefnogaeth ein noddwyr a phartneriaid wedi bod yn hanfodol i lwyddiant yr Eisteddfod dros y blynyddoedd, gan ganiatáu i ni fuddsoddi’n barhaol yn yr ŵyl i wella profiad ein cystadleuwyr a’n hymwelwyr.  Mae ein diolch iddynt yn fawr.  Gallwch weld rhestr o’r noddwyr a phartneriaid a’n cefnogodd dros y flwyddyn ddiwethaf yma.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chefnogi Eisteddfod yr Urdd cysylltwch â Siân Stephen ar 029 2063 5694 neu sianstephen@urdd.org neu lawr lwythwch gopi o Becyn Busnes yr Eisteddfod sy yn y bocs ar y dde.